ພື້ນຖານຂອງການຢ່າຮ້າງ

ຖ້າການຢ່າຮ້າງໂດຍການຍິນຍອມເຊິ່ງກັນແລະກັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ, ທ່ານອາດຈະພິຈາລະນາການ ດຳ ເນີນຄະດີການຢ່າຮ້າງໂດຍຝ່າຍດຽວໂດຍພື້ນຖານຂອງການລົບກວນທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກກັນໄດ້ຂອງການແຕ່ງງານ. ການແຕ່ງງານມີຄວາມວຸ້ນວາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນເວລາທີ່ການສືບຕໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ສົມລົດແລະການຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເນື່ອງຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ. ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ແນ່ນອນທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງການແຕ່ງງານທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້, ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຫລິ້ນຊູ້ຫລືບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນໃນບ້ານສົມລົດ.

Law & More B.V.