ການຢ່າຮ້າງຂອງຜົວເມຍຫຼາຍປານໃດ

ຈຳ ນວນເງິນຄ່າລ້ຽງຊີບບໍ່ແມ່ນ ຈຳ ນວນທີ່ ກຳ ນົດແຕ່ຖືກຄິດໄລ່ ສຳ ລັບການຢ່າຮ້າງແຕ່ລະຄັ້ງບົນພື້ນຖານສະຖານະການສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າແລະຂອງຄູ່ຄອງຂອງເຈົ້າ. ທັງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ, ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກທ່ານ, ຖ້າທ່ານມີ, ຈະຕ້ອງ ຄຳ ນຶງເຖິງ.

Law & More B.V.