ການຢ່າຮ້າງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດແມ່ນການຢ່າຮ້າງເຊິ່ງການລົບລ້າງການແຕ່ງງານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສະແດງການກະ ທຳ ທີ່ຜິດພາດຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ກົດ ໝາຍ ທີ່ໃຫ້ການຢ່າຮ້າງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດອະນຸຍາດໃຫ້ສານຄອບຄົວໃຫ້ການຢ່າຮ້າງເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄຳ ຮ້ອງຟ້ອງໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍ ໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງສະແດງຫຼັກຖານວ່າ ຈຳ ເລີຍໄດ້ ທຳ ການລະເມີດສັນຍາແຕ່ງງານ. ເຫດຜົນທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດທີ່ຈະປະຮ້າງແມ່ນຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຫຼືຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງບຸກຄະລິກກະພາບ, ຊຶ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄູ່ບ່າວສາວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ແບ່ງ​ປັນ