ການຢ່າຮ້າງເງິນ ບຳ ນານ

ໃນກໍລະນີຂອງການຢ່າຮ້າງ, ທ່ານທັງສອງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນ ບຳ ນານເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງຄູ່ນອນຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດ ໝາຍ. ມັນພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນ ບຳ ນານທີ່ທ່ານໄດ້ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການແຕ່ງງານຫຼືການລົງທະບຽນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ. ພະແນກນີ້ເອີ້ນວ່າ 'ຄວາມສະ ເໝີ ພາບ ບຳ ນານ'. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແບ່ງເງິນ ບຳ ນານໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ທ່ານສາມາດມີ notary ຂຽນຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ລົງໃນຂໍ້ຕົກລົງລ່ວງ ໜ້າ ຫຼືສັນຍາຄູ່ຮ່ວມງານຫຼືທ່ານສາມາດມີທະນາຍຄວາມຫຼືຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂຽນຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ລົງໃນຂໍ້ຕົກລົງການຢ່າຮ້າງ. ນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງທັງ ໝົດ, ເຊັ່ນວ່າການແຈກຢາຍຊັບສິນຂອງທ່ານ, ເຮືອນ, ເງິນ ບຳ ນານ, ໜີ້ ສິນແລະວິທີທີ່ທ່ານຈັດແຈງເງິນຄ່າລ້ຽງ - ລ້ຽງ. ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກເອົາພະແນກອື່ນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວທ່ານຊົດເຊີຍສິດທິຂອງທ່ານໃນການຮັບເບ້ຍ ບຳ ນານກັບສິດອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເງິນ ບຳ ນານຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນລ້ຽງດູ ໜ້ອຍ ຈາກຜົວຫລືເມຍຂອງທ່ານ.

Law & More B.V.