ຄວາມ ໝາຍ Extortion

ການຂູດຮີດແມ່ນການໃຊ້ ກຳ ລັງຕົວຈິງຫຼືຂົ່ມຂູ່, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຫຼືການຂູ່ເຂັນເພື່ອເອົາເງິນຫລືຊັບສິນຈາກບຸກຄົນຫລືນິຕິບຸກຄົນ. ການຂູດຮີດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບຸກຄົນຫຼືຊັບສິນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຫຼືຄອບຄົວຫຼື ໝູ່ ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາ.

Law & More B.V.