ທະນາຍຄວາມແມ່ນຫຍັງ

ທະນາຍຄວາມສະມາຄົມແມ່ນທະນາຍຄວາມແລະພະນັກງານຂອງບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ທີ່ບໍ່ຖືຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເປັນເຈົ້າຂອງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.

Law & More B.V.