ຈົດ ໝາຍ ຈົດທະບຽນແມ່ນຫຍັງ

ຈົດ ໝາຍ ທີ່ລົງທະບຽນແມ່ນຈົດ ໝາຍ ທີ່ຖືກບັນທຶກແລະຕິດຕາມຕະຫຼອດເວລາໃນລະບົບຈົດ ໝາຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບຈົດ ໝາຍ ໄດ້ຮັບລາຍເຊັນເພື່ອສົ່ງ. ສັນຍາຫຼາຍສະບັບເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍປະກັນໄພແລະເອກະສານທາງກົດ ໝາຍ ລະບຸວ່າການແຈ້ງເຕືອນຕ້ອງເປັນແບບຂອງຈົດ ໝາຍ ລົງທະບຽນ. ໂດຍການລົງທະບຽນຈົດ ໝາຍ, ຜູ້ສົ່ງມີເອກະສານທາງກົດ ໝາຍ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າແຈ້ງການໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ.

Law & More B.V.