Max Mendor ແມ່ນຜູ້ສື່ຂ່າວແລະຜູ້ຈັດການດ້ານການຕະຫລາດທີ່ Law & More. ລາວມີທັກສະດ້ານວິຊາການແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງແລະການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.

Max Mendor ໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທດ້ານການພົວພັນສາກົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kyiv Slavonic. ລາວມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 15 ປີໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ. ພາຍໃນ Law & More Max Mendor ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສື່ສານຂອງບໍລິສັດ.

ແບ່ງ​ປັນ