ການປົດປ່ອຍບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ

'ຜູ້ສົ່ງລົດຖີບ Deliveroo Sytse Ferwanda (20) ເປັນຜູ້ປະກອບການເອກະລາດແລະບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ' ແມ່ນຄໍາຕັດສິນຂອງສານໃນ. Amsterdam. ສັນຍາທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບລະຫວ່າງຜູ້ຈັດສົ່ງແລະ Deliveroo ບໍ່ໄດ້ນັບວ່າເປັນສັນຍາການຈ້າງງານ - ແລະດັ່ງນັ້ນຜູ້ຈັດສົ່ງບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຢູ່ໃນບໍລິສັດຈັດສົ່ງ. ອີງຕາມຜູ້ພິພາກສາມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເປັນສັນຍາຈ້າງຕົນເອງ. ນອກຈາກນີ້ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການເຮັດວຽກມັນຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ມີການຈ້າງງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນກໍລະນີນີ້.

Law & More