ການປົດປ່ອຍບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ

'Courier ລົດຖີບ Deliveroo Sytse Ferwanda (20) ແມ່ນຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນເອກະລາດແລະບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ' ແມ່ນການຕັດສິນຂອງສານໃນ Amsterdam. ສັນຍາທີ່ຖືກສະຫລຸບລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງແລະ Deliveroo ບໍ່ໄດ້ນັບວ່າເປັນສັນຍາຈ້າງງານ - ແລະດັ່ງນັ້ນຜູ້ສົ່ງບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຢູ່ບໍລິສັດຈັດສົ່ງສິນຄ້າ. ອີງຕາມຜູ້ພິພາກສາມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນສັນຍາວ່າຈ້າງງານຕົນເອງ. ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການເຮັດວຽກກໍ່ຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ມີການຈ້າງງານທີ່ມີຄ່າຈ້າງໃນກໍລະນີນີ້.

ແບ່ງ​ປັນ
Law & More B.V.