ນາຍຈ້າງຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບສະຖານະການທີ່ເຂົາເຈົ້າ ...

ນາຍຈ້າງຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບສະພາບການທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການປົດພະນັກງານອອກ. ນີ້ແມ່ນການພິສູດອີກເທື່ອຫນຶ່ງໂດຍການຕັດສິນຂອງສານເມືອງໃນ Assen. ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນ (ແພດການຢາ) ເງິນອຸດໜູນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງ € 45,000 ແລະຄ່າຕອບແທນທີ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງ € 125,000 ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີເຫດຜົນອັນສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານ. ໂຮງ​ຫມໍ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ຢາ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, ທີ່​ໄດ້​ຫັນ​ອອກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ກໍ​ລະ​ນີ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສັນຍາໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ. ເຫດຜົນນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນຂະນະນີ້ຄວາມສໍາພັນການຈ້າງງານໄດ້ຂັດຂວາງ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງນາຍຈ້າງທັງຫມົດ.

10-02-2017

Law & More