ເນື້ອ​ແທ້​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ບັງ​ຄັບ…

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງກົດໝາຍບັງຄັບແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຍົກເລີກຂໍ້ບັງຄັບດັ່ງກ່າວໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດຫມາຍແພ່ງຂອງໂຮນລັງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 7: 902 ວ່າຜູ້ຫນຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນສູນເສຍຈາກກົດຫມາຍບັງຄັບໂດຍສັນຍາການຕົກລົງ, ເມື່ອຂໍ້ຕົກລົງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢຸດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະສະຫນອງໃຫ້ວ່າມັນບໍ່ຂັດແຍ້ງກັບຄວາມເຫມາະສົມທົ່ວໄປແລະສາທາລະນະ. ຄໍາສັ່ງ. ນີ້ໄດ້ຖືກຢືນຢັນໂດຍສານສູງສຸດຂອງໂຮນລັງໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ໃນກໍລະນີທີ່ກອງທຶນ taxi ສັງຄົມ ('Sociaal Fonds Taxi') ໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັບບໍລິສັດແທັກຊີ Blue Taxi ດ້ວຍການປະຕິເສດຂອງຕົນທີ່ຈະຈ່າຍເວລາລໍຖ້າຂອງຜູ້ຂັບຂີ່. Blue Taxi ແລະຜູ້ຂັບຂີ່ taxi ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ວາງຫຼັກການນີ້ໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຕົກລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລົດແທັກຊີສີຟ້າໄດ້ດຶງເຟືອງສັ້ນ, ຍ້ອນວ່າການຈັດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຖືກຮຽກຮ້ອງຕໍ່ກັບ SFT.

2017-02-02

Law & More