ຂ່າວ

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງກົດ ໝາຍ ບັງຄັບແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄົນເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເວົ້າຫຍໍ້ ...

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງກົດ ໝາຍ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນບໍ່ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ຈາກຂໍ້ ກຳ ນົດດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົດ ໝາຍ ແພ່ງຂອງໂຮນລັງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 7: 902 ວ່າ ໜຶ່ງ ໃນນັ້ນອາດຈະຫັນມາຈາກກົດ ໝາຍ ບັງຄັບໂດຍຂໍ້ຕົກລົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ເມື່ອສັນຍາສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢຸດຕິຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີຢູ່ແລະໃຫ້ວ່າມັນບໍ່ຂັດກັບຄວາມທ່ຽງ ທຳ ແລະສາທາລະນະທົ່ວໄປ ຄໍາສັ່ງ. ນີ້ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍສານສູງສຸດຂອງປະເທດໂຮນລັງໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ໃນກໍລະນີທີ່ກອງທຶນເງິນຕາສັງຄົມ ('Sociaal Fonds Taxi') ໄດ້ປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບບໍລິສັດລົດແທັກຊີສີຟ້າກັບການປະຕິເສດທີ່ຈະຈ່າຍເງິນລໍຖ້າເວລາລໍຖ້າຂອງຜູ້ຂັບຂີ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລົດແທັກຊີ້ສີຟ້າແລະຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ວາງຫຼັກການນີ້ໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລົດແທັກຊີ້ສີຟ້າໄດ້ແຕ້ມເຟືອງສັ້ນ, ຍ້ອນວ່າການຈັດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ່ SFT.

2017​, 02​, 02

ແບ່ງ​ປັນ