ການປະກາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົບທວນທາງລົບແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Google

ການໂພສຄຳຕິຊົມ Google ໃນທາງລົບ ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍ. ລູກຄ້າໄດ້ຂຽນບົດວິຈານທາງລົບກ່ຽວກັບສວນກ້າ ແລະຄະນະບໍລິຫານງານພາຍໃຕ້ນາມແຝງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ໄດ້ Amsterdam ສານອຸທອນກ່າວວ່າລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງວ່ານາງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງກົດຫມາຍທີ່ບໍ່ມີລາຍລັກອັກສອນທີ່ຖືວ່າເປັນການຍອມຮັບໃນຊີວິດສັງຄົມ, ດັ່ງນັ້ນນາງໄດ້ກະທໍາຜິດກົດຫມາຍຕໍ່ສວນກ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວ່າລູກຄ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍເກືອບ 17.000 ເອີໂຣແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ.

2018-01-13

Law & More