ຮູບພາບຂ່າວ

ພາສີ: ອະດີດແລະປະຈຸບັນ

ປະຫວັດສາດຂອງພາສີເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ Roman. ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຈັກກະພັດໂລມັນຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ. ກົດລະບຽບພາສີ ທຳ ອິດໃນປະເທດເນເທີແລນປະກົດຂື້ນໃນປີ 1805. ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເກັບພາສີແມ່ນເກີດມາ: ລາຍໄດ້. ພາສີລາຍໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1904.

ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນເງິນເດືອນ, ອາກອນບໍລິສັດ, ພາສີສິ່ງແວດລ້ອມ - ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງພາສີທີ່ພວກເຮົາຈ່າຍໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຈ່າຍພາສີໃຫ້ລັດຖະບານແລະເທດສະບານ. ໂດຍມີລາຍຮັບ, ກະຊວງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດເນເທີແລນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ສາມາດເບິ່ງແຍງຮັກສາໄດ້ດີ; ຫຼືແຂວງຂອງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.

ນັກເສດຖະສາດຍັງສົນທະນາ ຄຳ ຖາມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໃຜຄວນຈ່າຍພາສີ? ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານພາສີຄວນຈະເປັນແນວໃດ? ລາຍໄດ້ຈາກພາສີຄວນໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ? ລັດທີ່ບໍ່ມີພາສີບໍ່ສາມາດເບິ່ງແຍງພົນລະເມືອງຂອງຕົນ.

Law & More