ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດີກວ່າເກົ່າຈາກການລົ້ມລະລາຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

ສໍາລັບປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍມັນຈະເປັນຝັນຮ້າຍ: ວັນພັກຜ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຫນັກຕະຫຼອດປີໄດ້ຖືກຍົກເລີກຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ໂຊກດີ, ໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບທ່ານນີ້ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຍ້ອນການປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ໃໝ່. ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2018, ກົດລະບຽບ ໃໝ່ ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ເຊິ່ງຜົນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເລື້ອຍໆໃນກໍລະນີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວລົ້ມລະລາຍ. ຈົນກ່ວາກົດ ໝາຍ ໃໝ່ ເຫລົ່ານີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ມີແຕ່ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໄດ້ຈອງຊຸດການເດີນທາງເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກປົກປ້ອງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນສັງຄົມນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປັດຈຸບັນມັກຈະລວບລວມການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເອງ, ລວມເອົາອົງປະກອບຕ່າງໆຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປສູ່ການເດີນທາງດຽວ. ກົດລະບຽບ ໃໝ່ ຄາດການພັດທະນານີ້ໂດຍການປົກປ້ອງນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ທີ່ປະກອບການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເອງຕໍ່ກັບການລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນບາງກໍລະນີ, ແມ່ນແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸລະກິດກໍ່ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການປົກປ້ອງນີ້. ກົດລະບຽບ ໃໝ່ ນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆການເດີນທາງທີ່ຖືກຈອງພາຍໃນຫລືຫລັງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2018. ກະລຸນາສັງເກດ: ການປົກປ້ອງນີ້ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ການລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແລະບໍ່ ນຳ ໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມລ່າຊ້າຫຼືປະທ້ວງ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ: https://www.acm.nl/nl/publicaties/reiziger-beter-beschermd-tegen-faillissement-reisaanbieder

ແບ່ງ​ປັນ
Law & More B.V.