ເລື່ອງປະຕິບັດ

ການມອບ ໝາຍ

ເມື່ອທ່ານເອົາໃຈໃສ່ບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການສະແດງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຈັດວາງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີ່ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດ ສຳ ລັບທ່ານ, ຄ່າ ທຳ ນຽມຂອງພວກເຮົາ, ການຈ່າຍຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການ ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ. ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກົດລະບຽບຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຂອງເນເທີແລນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ. ການມອບ ໝາຍ ຂອງທ່ານຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍທະນາຍຄວາມທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບ, ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າທະນາຍຄວາມນີ້ອາດຈະມີພາກສ່ວນໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການຊີ້ ນຳ ຂອງທະນາຍຄວາມ, ທີ່ປຶກສາຫຼືທີ່ປຶກສາດ້ານກົດ ໝາຍ ອື່ນໆ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຈະປະຕິບັດໃນແບບທີ່ສາມາດຄາດຫວັງຈາກທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະສົມເຫດສົມຜົນ. ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນນີ້, ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງຄະດີຂອງທ່ານ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນຢ່າງອື່ນ, ພວກເຮົາຈະສະ ເໜີ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນເພື່ອສົ່ງຕໍ່ຫາທ່ານໃນແບບຟອມຮ່າງ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄຳ ຮ້ອງຂໍແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານເຫັນດີກັບເນື້ອໃນຂອງມັນຫຼືບໍ່.

ທ່ານມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະສິ້ນສຸດສັນຍາຂອງການມອບ ໝາຍ ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງ ຄຳ ປະກາດສຸດທ້າຍໃຫ້ທ່ານໂດຍອີງຕາມຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ຈ່າຍ. ຖ້າຄ່າ ທຳ ນຽມຄົງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວແລະການເຮັດວຽກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ຄ່າ ທຳ ນຽມຄົງທີ່ນີ້ຫຼືສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງຄືນ.

ບໍລິສັດກົດຫມາຍໃນ Eindhoven ແລະ Amsterdam

ທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສັດ

ການເງິນ

ມັນຂື້ນກັບການມອບ ໝາຍ ວ່າການຈັດການດ້ານການເງິນຈະເປັນແນວໃດ. Law & More ໄດ້ຖືກກະກຽມເພື່ອຄາດຄະເນຫຼືຊີ້ບອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມອບຫມາຍລ່ວງຫນ້າ. ບາງຄັ້ງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງຄ່າທໍານຽມຄົງທີ່. ພວກເຮົາເອົາຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃນບັນຊີແລະສະເຫມີເຕັມໃຈທີ່ຈະຄິດພ້ອມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ມີໄລຍະຍາວແລະອີງໃສ່ອັດຕາຊົ່ວໂມງແມ່ນຄິດຄ່າທໍານຽມເປັນໄລຍະ. ພວກເຮົາອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດວຽກ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ. ການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້ານີ້ຈະຖືກຊຳລະໃນພາຍຫຼັງ. ຖ້າຈໍານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຫນ້ອຍກວ່າຈໍານວນການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າ, ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂອງການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າຈະຖືກສົ່ງຄືນ. 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ຊັດເຈນຂອງຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້ແລະເຮັດວຽກທີ່ດໍາເນີນ. ເຈົ້າສາມາດຖາມທະນາຍຄວາມຂອງເຈົ້າໄດ້ສະເໝີສຳລັບຄຳອະທິບາຍ. ຄ່າທຳນຽມຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ຕົກລົງແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນການຢືນຢັນການມອບໝາຍ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອື່ນ, ຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ. ທ່ານອາດຈະເປັນໜີ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນ: ຄ່າທຳນຽມການລົງທະບຽນສານ, ຄ່າທໍານຽມ bailiff, excerpts, ຄ່າເດີນທາງ ແລະທີ່ພັກ ແລະຄ່າຂົນສົ່ງ. ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນອກຖົງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃຫ້ທ່ານແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນກໍລະນີທີ່ແກ່ຍາວກວ່າຫນຶ່ງປີ, ອັດຕາທີ່ຕົກລົງກັນສາມາດປັບໄດ້ປະຈໍາປີດ້ວຍອັດຕາສ່ວນດັດສະນີ.

ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານພາຍໃນ 14 ວັນນັບຈາກວັນທີໃບແຈ້ງ ໜີ້. ຖ້າການຈ່າຍເງິນບໍ່ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ທັນເວລາ, ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະ (ຊົ່ວຄາວ) ໂຈະການເຮັດວຽກ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈ່າຍໃບເກັບເງິນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກຳ ນົດ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ. ຖ້າມີເຫດຜົນພຽງພໍ ສຳ ລັບສິ່ງນີ້, ການຈັດການຕໍ່ໄປອາດຈະເຮັດໄດ້ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງທະນາຍຄວາມ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

Law & More ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະນະ ກຳ ມະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດ ໝາຍ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ Law & More ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານກົດ ໝາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດ ໝາຍ (“ ເພີ່ມເຕີມ”), ພວກເຮົາແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ອື່ນ.

ພັນທະການ ກຳ ນົດ

ໃນ ໜ້າ ທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານພາສີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ພວກເຮົາມີພັນທະທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ ຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງເງິນຂອງປະເທດໂຮນລັງແລະເອີຣົບ (WWFT), ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມີພັນທະໃນການໄດ້ຮັບຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການແລະເລີ່ມຕົ້ນຄວາມ ສຳ ພັນຕາມສັນຍາ. ສະນັ້ນ, ສານສະກັດຈາກສະພາການຄ້າແລະ / ຫຼືການຢັ້ງຢືນ ສຳ ເນົາຫລືຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃນສະພາບການນີ້. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໄດ້ ພັນທະ KYC.

ບົດຄວາມ

ຂໍ້ ກຳ ນົດທົ່ວໄປ

ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ ນຳ ໃຊ້ກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະຂໍ້ ກຳ ນົດທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ. ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາພວກມັນໄດ້ທີ່ ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ.

ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນ

ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດສະ ໜອງ ໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຄວນຈະບໍ່ພໍໃຈກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະປຶກສາຫາລືກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ. ໃນການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ. ພວກເຮົາຈະຢັ້ງຢືນວິທີແກ້ໄຂນີ້ໃຫ້ທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໄດ້, ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຍັງມີຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງຫ້ອງການ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ທີ່ ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນໃນຫ້ອງການ.

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າເວົ້າກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ການຄຸ້ມຄອງຄູ່ຮ່ວມງານ / ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ

ທະນາຍຄວາມ
ທະນາຍຄວາມ
ທະນາຍຄວາມທາງກົດໝາຍ
Law & More