ເລື່ອງພາກປະຕິບັດ

ການມອບ ໝາຍ

ເມື່ອທ່ານເອົາໃຈໃສ່ບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການສະແດງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຈັດວາງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີ່ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດ ສຳ ລັບທ່ານ, ຄ່າ ທຳ ນຽມຂອງພວກເຮົາ, ການຈ່າຍຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການ ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ. ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກົດລະບຽບຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຂອງເນເທີແລນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ. ການມອບ ໝາຍ ຂອງທ່ານຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍທະນາຍຄວາມທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບ, ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າທະນາຍຄວາມນີ້ອາດຈະມີພາກສ່ວນໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການຊີ້ ນຳ ຂອງທະນາຍຄວາມ, ທີ່ປຶກສາຫຼືທີ່ປຶກສາດ້ານກົດ ໝາຍ ອື່ນໆ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຈະປະຕິບັດໃນແບບທີ່ສາມາດຄາດຫວັງຈາກທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະສົມເຫດສົມຜົນ. ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນນີ້, ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງຄະດີຂອງທ່ານ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນຢ່າງອື່ນ, ພວກເຮົາຈະສະ ເໜີ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນເພື່ອສົ່ງຕໍ່ຫາທ່ານໃນແບບຟອມຮ່າງ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄຳ ຮ້ອງຂໍແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານເຫັນດີກັບເນື້ອໃນຂອງມັນຫຼືບໍ່.

ທ່ານມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະສິ້ນສຸດສັນຍາຂອງການມອບ ໝາຍ ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງ ຄຳ ປະກາດສຸດທ້າຍໃຫ້ທ່ານໂດຍອີງຕາມຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ຈ່າຍ. ຖ້າຄ່າ ທຳ ນຽມຄົງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວແລະການເຮັດວຽກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ຄ່າ ທຳ ນຽມຄົງທີ່ນີ້ຫຼືສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງຄືນ.

ການເງິນ

ມັນຂື້ນກັບການມອບ ໝາຍ ວ່າການຈັດການດ້ານການເງິນຈະເປັນແນວໃດ. Law & More ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເມີນຫຼືຊີ້ບອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມອບ ໝາຍ ລ່ວງ ໜ້າ. ບາງຄັ້ງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຄ່າ ທຳ ນຽມຄົງທີ່. ພວກເຮົາພິຈາລະນາຖານະທາງການເງິນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃນບັນຊີແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຄິດພ້ອມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດເວລາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການທາງກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາທີ່ມີໄລຍະຍາວແລະອີງໃສ່ອັດຕາຊົ່ວໂມງແມ່ນຖືກຄິດຄ່າ ທຳ ນຽມເປັນໄລຍະ. ພວກເຮົາອາດຈະຂໍເງິນລ່ວງ ໜ້າ ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການຈ່າຍລ່ວງ ໜ້າ ນີ້ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນພາຍຫລັງ. ຖ້າ ຈຳ ນວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ກວ່າ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ຈ່າຍລ່ວງ ໜ້າ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການຈ່າຍລ່ວງ ໜ້າ ຈະຖືກສົ່ງຄືນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍແລະເຮັດວຽກ. ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ນາຍທະນາຍຂອງທ່ານມີ ຄຳ ອະທິບາຍ. ຄ່າ ທຳ ນຽມຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນການຢັ້ງຢືນການມອບ ໝາຍ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງອື່ນ, ຈຳ ນວນທີ່ກ່າວມາແມ່ນສະເພາະຂອງ VAT. ທ່ານອາດຈະຕິດ ໜີ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເຊັ່ນຄ່າລົງທະບຽນສານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບນາຍບິນ, ຄ່າສະ ໝັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງແລະທີ່ພັກແລະຄ່າຂົນສົ່ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອອກຈາກກະເປົpocketາເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກຄິດຄ່າ ທຳ ນຽມໃຫ້ທ່ານແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນກໍລະນີທີ່ແກ່ຍາວເກີນກວ່າ ໜຶ່ງ ປີ, ອັດຕາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນສາມາດປັບຂື້ນເປັນປີໂດຍມີອັດຕາສ່ວນດັດສະນີ.

ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານພາຍໃນ 14 ວັນນັບຈາກວັນທີໃບແຈ້ງ ໜີ້. ຖ້າການຈ່າຍເງິນບໍ່ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ທັນເວລາ, ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະ (ຊົ່ວຄາວ) ໂຈະການເຮັດວຽກ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈ່າຍໃບເກັບເງິນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກຳ ນົດ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ. ຖ້າມີເຫດຜົນພຽງພໍ ສຳ ລັບສິ່ງນີ້, ການຈັດການຕໍ່ໄປອາດຈະເຮັດໄດ້ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງທະນາຍຄວາມ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

Law & More ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະນະ ກຳ ມະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດ ໝາຍ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ Law & More ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານກົດ ໝາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດ ໝາຍ (“ ເພີ່ມເຕີມ”), ພວກເຮົາແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ອື່ນ.

ພັນທະການ ກຳ ນົດ

ໃນ ໜ້າ ທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານພາສີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ພວກເຮົາມີພັນທະທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ ຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງເງິນຂອງປະເທດໂຮນລັງແລະເອີຣົບ (WWFT), ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມີພັນທະໃນການໄດ້ຮັບຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການແລະເລີ່ມຕົ້ນຄວາມ ສຳ ພັນຕາມສັນຍາ. ສະນັ້ນ, ສານສະກັດຈາກສະພາການຄ້າແລະ / ຫຼືການຢັ້ງຢືນ ສຳ ເນົາຫລືຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃນສະພາບການນີ້. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໄດ້ ພັນທະ KYC.

ຂ່າວ

 • ການລົງທະບຽນ UBO ໃນປະເທດເນເທີແລນໃນປີ 2020

  ທິດທາງຂອງເອີຣົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທະບຽນ UBO. UBO ຫຍໍ້ມາຈາກເຈົ້າຂອງທີ່ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ. ການລົງທະບຽນ UBO ຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ປະເທດເນເທີແລນໃນປີ 2020. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່ານັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ບໍລິສັດແລະນິຕິບຸກຄົນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ. ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ UBO, ເຊັ່ນວ່າຊື່ແລະຄວາມສົນໃຈດ້ານເສດຖະກິດ, ຈະ… ອ່ານ​ຕື່ມ

  2 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້

 • ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸ…

  ການຊົດເຊີຍໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸທີ່ເກີດຈາກການເສຍຊີວິດຫຼືອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດ ໝາຍ ພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດໂຮນລັງ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດທີ່ເກີດຈາກເຫດການຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າເສຍຊີວິດຫຼືເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຊິ່ງຝ່າຍອື່ນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ປະເພດຂອງການຊົດເຊີຍນີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ… ອ່ານ​ຕື່ມ

  3 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້

 • ກົດ ໝາຍ ໂຮນລັງວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ

  ຜູ້ປະກອບການທີ່ຈ້າງພະນັກງານ, ມັກຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລັບກັບພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ເຊັ່ນ: ສູດຫຼືສູດ, ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນເທັກນິກ, ເຊັ່ນຖານລູກຄ້າ, ກົນລະຍຸດການຕະຫລາດຫລືແຜນທຸລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບຂໍ້ມູນນີ້ເມື່ອພະນັກງານຂອງທ່ານເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຂອງຄູ່ແຂ່ງ? ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ບໍ? ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, … ອ່ານ​ຕື່ມ

  3 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້

ຂໍ້ ກຳ ນົດທົ່ວໄປ

ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ ນຳ ໃຊ້ກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະຂໍ້ ກຳ ນົດທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ. ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາພວກມັນໄດ້ທີ່ ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ.

ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນ

ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດສະ ໜອງ ໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຄວນຈະບໍ່ພໍໃຈກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະປຶກສາຫາລືກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ. ໃນການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ. ພວກເຮົາຈະຢັ້ງຢືນວິທີແກ້ໄຂນີ້ໃຫ້ທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໄດ້, ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຍັງມີຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງຫ້ອງການ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ທີ່ ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນໃນຫ້ອງການ.

Tom Meevis


ການຄຸ້ມຄອງຄູ່ຮ່ວມງານ / ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ

Maxim Hodak


ຄູ່ຮ່ວມງານ / ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ

Ruby van Kersbergen


ທະນາຍຄວາມ

Yara Knoops


ພະນັກງານກົດຫມາຍ

Aylin Selamet


ທະນາຍຄວາມ

ເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ Law & More ສາມາດເຮັດໄດ້ ສຳ ລັບທ່ານທີ່ເປັນບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ຢູ່ Eindhoven ແລະ Amsterdam?
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງໂທລະສັບ +31 40 369 06 80 ຫຼືສົ່ງອີເມວຫາ:

ທ້າວ. Tom Meevis, ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທີ່ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ທ້າວ. Maxim Hodak, ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທີ່ & More - maxim.hodak@lawandmore.nl