ການວິເຄາະ, ຍຸດທະສາດແລະການສື່ສານ

ການບໍລິການແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ທອມ. ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງລໍຖ້າດົນເພື່ອໃຫ້ລາວຕອບອີເມວ. ສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າກໍ່ມີຄວາມ ສຳ ຄັນຕໍ່ລາວ. ການປະສານງານທີ່ດີກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນສະພາບການມອບ ໝາຍ. ຜ່ານວິທີການວິເຄາະຂອງລາວ, ທອມຮູ້ວິທີການຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ສັບສົນຕາມກົດ ໝາຍ. ລາວຄິດຢ່າງຍຸດທະສາດຫຼາຍທີ່ຈະບັນລຸການແກ້ໄຂສູງສຸດ ສຳ ລັບລູກຄ້າຂອງລາວ. ລາວພິຈາລະນາທຸກທາງເລືອກ.

ພາຍໃນ Law & More, Tom ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດທົ່ວໄປ. ລາວເປັນຜູ້ເຈລະຈາແລະເປັນຜູ້ຊີ້ ນຳ ຫ້ອງການ.

ແບ່ງ​ປັນ