ພັນທະມິດກົດ ໝາຍ ໂລກ

Law & More ແມ່ນສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດກົດ ໝາຍ ໂລກ. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງໃນ 80 ກວ່າປະເທດ.

Law & More ແມ່ນບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ທີ່ມີຈຸດສຸມຂອງສາກົນ. ຜ່ານການເປັນສະມາຊິກມັນສາມາດຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານກົດ ໝາຍ ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານຈະພົບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນເວບໄຊທ໌ worldlawalliance.com.

ສະມາຊິກ WLA

Law & More B.V.